C++ DLL ENFECKTOR

 

Dll ile paket skill gönderilmesi

MemoryFunctions.h

Gerekli olan bağdaştırıcılar

  dllmain.cpp