ARTEFACT

Yazılım ömrü döngüsündeki gereksinimler, mimari model, tasarım özellikleri, kaynak kodu ve test komut dosyaları gibi herhangi bir etkinliğin sonucu
Bir yazılım geliştirme süreci tarafından kullanılan veya üretilen bir bilgi parçası. Bir eser bir model, açıklama veya yazılım olabilir.