Yazılım Geliştiricisi (Software Developer)

Wiki de der ki; Bir Yazılım geliştiricisi/(Software Developer), araştırma, tasarım, programlama ve bilgisayar yazılımının test edilmesi de dahil olmak üzere yazılım geliştirme sürecinin boyutlarıyla ilgilenen bir kişidir.

Genellikle benzer anlamlarla kullanılan diğer işler programcı, yazılım analisti ve yazılım mühendisi’dir.

Eric Sink’e göre, sistem tasarımı, yazılım geliştirme ve programlama arasındaki farklar daha belirgin.

Programcılarla Geliştiriciler arasında bir ayrım bulunabilir; uygulayan biri sınıf yapısını veya hiyerarşisini tasarlayan kişininki ile aynı değildir. Geliştiricilerin sistem mimarları haline gelmesi, çok seviyeli mimariyi veya büyük bir yazılım sisteminin bileşen etkileşimlerini tasarlayanların olması daha da önemlidir. (Bkz. Yazılım mühendisi kimdir)

Büyük bir şirkette, yalnızca kendi sorumluluğu, yukarıdaki aşamalardan yalnızca birine sahip olan çalışanlar olabilir. Daha küçük geliştirme ortamlarında, birkaç kişi ya da tek bir kişi bile tam süreci idare edebilir.

“Geliştiriciler dünyada kullanılacak yazılımlar hazırlarlar. Geliştiricinin görevi, yeni kod, bakım düzeltmeleri, iş mantığının kodu ve destekleyici kütüphaneler için kodu kodlamaktır.”

 

 

21. yüzyılın ilk yıllarında, başarılı iş modeli, hizmet olarak yazılım veya SaaS olarak adlandırılan barındırılan yazılımlar için ortaya çıkmıştır; Bazı özel yazılım üreticilerinin bakış açısıyla SaaS, yetkisiz kopyalamayla ilgili endişeleri azaltır; çünkü yalnızca Web üzerinden erişilebilir ve tanım gereği, son kullanıcının PC’sine hiçbir istemci yazılımı yüklenmemektedir. 2014 bulut geliştiricisinin rolü tanımlandı; Bu bağlamda genel olarak bir “geliştirici” tanımı yayınlandı.